ด่วน! มาแล้ว..แบบฟอร์มลงทะเบียนคนจน พร้อมรายละเอียด ฉบับจริง

5642

business highlight online : มาแล้ว..แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2560 – 15 พฤษภาคม 2560 เข้ามาอ่านรายละเอียดกันได้เลย เพื่อให้แน่ใจว่า ตนเอง หรือใครในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย เข้าข่ายได้รับสวัสดิการคนจนหรือไม่ หากเข้าข่ายก็เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม หรือจะกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าไว้เลยก็ได้ ดาวน์โหลดเลยที่นี่ แบบฟอร์มของจริงจากกระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th/home/eco/welfare_gov2560.pdf

การเงิน / การคลัง : ด่วน! มาแล้ว..แบบฟอร์มลงทะเบียนคนจน พร้อมรายละเอียด ฉบับจริง

business highlight online : post 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.27 น.