ธ.ออมสินสนองนโยบายลดใช้เงินสด เปิดบริการ MyMo Pay ผู้ซื้อจ่ายสะดวก ผู้ขายได้เงินทันที

6482
ชาติชาย พยุหนาวีชัย

business highlight online : เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้จัดงานเปิดตัวบริการ Mobile Banking “MyMo” ในรูปแบบล่าสุด MyMo Pay ซื้อสบาย สะดวกทุกการรับจ่าย ด้วยการ Scan QR Code จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ เงินที่จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้า ตรวจสอบยอดเงินโอนจากผู้จ่ายและร้านค้าผู้รับโอนได้ทันที ซึ่งเป็นบริการการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ตามแนวความคิดธนาคารแห่งประเทศไทยและนโยบายรัฐบาลในการลดการใช้เงินสด เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless society

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้จัดบริการนี้ขึ้นภายใต้แนวคิดคือ “Simple Life with every day joy and happiness by MyMo Pay : ชีวิตคุณจะง่ายขึ้น แค่มาร่วมเติมเต็มความสุข และสนุกไปกับการใช้ชีวิตในทุกๆวัน” ซึ่งผู้ใช้บริการนี้จะสะดวกสบาย และที่สำคัญคือปลอดภัย เพราะบริการนี้ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทำให้ลูกค้าของทางธนาคารออมสินเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการใช้บริการได้แน่นอน

การเงิน / การคลัง : ธ.ออมสินสนองนโยบายลดใช้เงินสด เปิดบริการ MyMo Pay ผู้ซื้อจ่ายสะดวก ผู้ขายได้เงินทันที

business highlight online : post 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.20 น.