ฟิจิชื่นชมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ไทยส่งผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดองค์ความรู้

0
1120

business highlight online : ฟิจิชื่นชมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ไทยส่งผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายย่อยของฟิจิ

17 เมษายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่าง 11-13 เม.ย.2561ที่ผ่านมา ได้หารือทวิภาคีกับ นายไอเนียเซรูอิราตู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การพัฒนาชนบท และการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติฟิจิ ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และประสงค์จะขอให้ไทยส่งผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ฟิจิ เพื่อนำมาปรับใช้กับเกษตรกรรายย่อยของฟิจิ รวมทั้งสนใจการวิจัยพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งไทยยินดีให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว โดยทั้งสองประเทศจะเร่งจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร และประชุมคณะทำงานร่วมด้านประมง ครั้งที่ 2 ภายในปี 2561โดยฟิจิยินดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ สาธารณรัฐ ฟิจิ

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยไทยได้ผลักดันให้ฟิจินำเข้าข้าว อาหารพร้อมรับประทาน อาหารกระป๋อง จากไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสินค้าสัตว์ปีก เนื่องจากฟิจิเป็นประเทศที่มีศักยภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปฟิจิกว่า 8 แสนคนต่อปีรวมทั้งกระจายสินค้าต่อไปยังหมู่เกาะใกล้เคียง เพื่อจะได้มีการเชื่อมโยงระหว่างผลผลิตเกษตรของไทยกับตลาดในหมู่เกาะแปซิฟิก โดยในขณะนี้ฟิจิได้เปิดเที่ยวบินตรงระหว่างฟิจิและสิงคโปร์ จึงเป็นโอกาสที่ไทยและฟิจิจะขยายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทย – ฟิจิ ปี 2560 รวม 472 ล้านบาท แบ่งเป็น ไทยส่งออก 261 ล้านบาท ไทยนำเข้า 210 ล้านบาท ไทยได้ดุล 51 ล้านบาท ซึ่งสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปฟิจิมากที่สุดข้าว อาหารปรุงแต่งอื่นๆ เช่น เต้าหู้ ครีมเทียม ปลาทูน่าปรุงแต่ง น้ำตาลอื่นๆที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง ขณะที่สินค้าเกษตรที่ไทยนำเข้าจากฟิจิมากที่สุด ได้แก่ อาหารทะเล เช่น ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาวแช่เย็นจนแข็ง ปลาทูน่าครีบเหลือง แช่เย็นจนแข็ง ปลาบิกอายทูนา แช่เย็นจนแข็ง

เศรษฐกิจพอเพียง : ฟิจิชื่นชมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ไทยส่งผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดองค์ความรู้

business highlight online : post 17 เมษายน 2561 เวลา 20.44 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here