ก.ดิจิทัลเปิดรับฟังความเห็นรอบใหม่โครงการ Digital Park Thailand

0
1009

business highlight online : กระทรวงดิจิทัล เปิดรับฟังความคิดภาคเอกชนรอบใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายนศกนี้ เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดที่เข้มงวดเกินไป มั่นใจโครงการ Digital Park Thailand มีศักยภาพดึงดูดการลงทุน

13 มิถุนายน 2562 – นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน เปิดเผยว่า โครงการ Digital Park Thailand เป็นโครงการพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษด้านดิจิทัล แห่งแรกของประเทศไทย โครงการมีศักยภาพสูงด้านการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล เนื่องจากตั้งอยู่ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศูนย์กลางของ EEC ซึ่งภาครัฐมีแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกท์ที่สำคัญหลายโครงการ และยังเป็นพื้นที่ซึ่งแวดล้อมด้วยภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจะเป็นตลาดขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการดิจิทัลในโครงการต่อไป

“ที่ผ่านมาโครงการได้ รับความสนใจจากนักลงทุนมาโดยตลอด มีเอกชนหลายรายได้ออกสำรวจ สถานที่จริง และได้มีหนังสือสอบถามข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารคัดเลือกเอกชนมาหลายครั้ง ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกก็ได้ตอบข้อซักถาม รวมถึงออกเอกสารแก้ไขข้อกำหนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นมาโดยลำดับ ดังนั้นการที่ไม่มีเอกชนยื่นข้อเสนอรวมลงทุนในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพราะโครงการไม่น่าสนใจ แต่อาจเป็นเพราะยังมีข้อกำหนดบางข้อในร่างสัญญารวมลงทุนที่อาจเข้มงวดมากเกินไปสำหรับนักลงทุน” ปลัดกระทรวงดิจิทัลกล่าว

ดังนั้นคณะกรรมการได้กำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจอีกครั้ง และจะพิจารณาแนวทางการปรับปรุงข้อกําหนดต่างๆให้เป็นที่ยอมรับได้ กับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะจัดให้มีการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนอีกครั้งในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ระหวางเวลา 9.00 – 14.00 น. และจะนำความเห็นทั้งหมดมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงต่อไป

ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้ขายเอกสารคัดเลือกเอกชนเพื่อรวมลงทุนในโครงการ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีเอกชนทั้งไทยและตางประเทศสนใจซื้อซอง จํานวน 16 ราย และได้เปิดให้เอกชนยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 5 มิ.ย. 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเอกชนรายใดยื่นซองข้อเสนอเมื่อสิ้นสุดเวลายื่นซอง

เศรษฐกิจดิจิตัล : ก.ดิจิทัลเปิดรับฟังความเห็นรอบใหม่โครงการ Digital Park Thailand หลังไม่มีเอกชนยื่นซอง

business highlight online : post 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here