ทหารทนไม่ไหว!! ออกช่วยเกษตรกรชาวสวนมังคุดกระจายผลผลิตสู่ตลาด

0
464

business highlight online : กระทรวงกลาโหมช่วยเหลือเกษตรกรสู้พิษโควิด-19 ส่งผลกระทบมังคุดล้นตลาด!!

จากผลกระทบโควิด-19 ส่งผลให้ชาวเกษตรกรประสบปัญหาการส่งออกผู้ปลูกผลไม้ไทย โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดใน 3 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี และตราด) ซึ่งผลผลิตเหล่านี้จะทยอยออกช่วงเดือนเมษายน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ผลผลิตส่งออกไม่ได้ ประกอบกับตลาดภายในประเทศชะลอตัวลงส่งผลกระทบกับเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก กระทรวงกลาโหม โดยเหล่าทัพ ได้บูรณาการ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงได้หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับซื้อมังคุด เพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาด และมีราคาต่ำ อีกทั้ง ยังร่วมประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจัดส่งผลผลิตไปยังหน่วยต่างๆทั่วประเทศอีกด้วย

โดยกำหนดเป้าหมายการสั่งซื้อในภาพรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 170 ตัน ซึ่งมียอดการสั่งซื้อและตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 จนถึงปัจจุบัน จำนวนกว่า 188.642 ตัน คิดเป็นวงเงินประมาณ 4,200,000 บาท นอกจากนี้ทุกเหล่าทัพยังได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณค่ายทหาร ที่มีความพร้อมสำหรับเป็นพื้นที่จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าจำนวน 37 แห่ง โดยการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ ลดความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่ง ภายใต้ความเชื่อมั่นที่ว่า หากเกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทย​ก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน

Advertising

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here