ก.เกษตรฯสนับสนุนเลี้ยงปลากัด มุ่งผลักดันเป็นปลาเศรษฐกิจส่งออก

0
574

business highlight online : ก.เกษตรฯ พร้อมสนับสนุนผู้เลี้ยงปลากัด มุ่งผลักดันเป็นปลาเศรษฐกิจส่งออก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินการดำเนินการของฟาร์มปลากัด (SK Betta Farm) ณ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อมใต้ จ.กระบี่ ซึ่งฟาร์มปลากัดนี้เริ่มต้นจากการชอบตัวของเจ้าของฟาร์ม แต่พอเริ่มเลี้ยงเยอะขึ้น จึงมองหาตลาด โดยการขายผ่าน facebook เว็บไซต์ และห้องประมูลปลากัด เป็นต้น มีการสะสมสายพันธุ์จากทั่วประเทศ และมีการเดินสายประกวดจนได้รางวัลต่างๆ เป็นเครื่องการันตีปลากัดสวยงาม ทำให้สามารถขายได้ในราคาตั้งแต่ 1,000 – 30,000 บาท

ต่อมาได้ก่อตั้งชมรมคนรักปลากัดสวยงามจังหวัดกระบี่ เมื่อต้นปี 2563 นี้ มีสมาชิก 15 ราย ซึ่งสมาชิกมีการถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงปลากัด มีหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้ามาดูแล รวมถึงมีภาคเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนด้วย

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงปลากัด และการส่งเสริมด้านการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมประมงได้มีการหาช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากัด โดยปลากัดถือเป็นปลาเศรษฐกิจส่งออกเนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ตายยาก มีสีสันสวยงาม ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยและทนทุกสภาพอากาศ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยตลาดส่งออกปลากัดที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเลเซีย

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here