รัฐบาลเยียวยานายจ้าง-ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากประกาศฉบับที่ 25 เป็นเวลา 1 เดือน

0
341

business highlight online : “ประยุทธ์” ยืนยันดูแลประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยระยะ 1 เดือน เน้นดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศฉบับที่ 25 ใน 6 จังหวัดก่อนขยายไปสู่กิจกรรมอื่นต่อไป

วันนี้ เวลา 12.45 น. (28 มิถุนายน 2564) ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมหารือถึงการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  และมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งมาตรการการแพร่ระบาด covid -19 ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ใน 6 จังหวัดก่อน เป็นระยะเวลา 1 เดือน  โดยรัฐบาลและกองทุนประกันสังคมได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว ประมาณ 7,500 ล้านบาท สำหรับกิจการใน 6 จังหวัด ได้แก่ ก่อสร้าง ที่พักแรม อำนวยการด้านอาหาร ศิลปะบันเทิง และนันทนาการ โดยรัฐบาลจะได้จ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมจำนวน 2,000 บาทต่อคน ส่วนนายจ้างหรือผู้ประกอบการจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท/คนของลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการหรือบริษัทสูงสุดไม่เกิน 200 คน เป็นเวลา 1 เดือน รวมถึงกระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลในการชดเชย 50% ของค่าจ้าง รวมทั้งการดูในเรื่องอาหารด้วย โดยเฉพาะจะพิจารณานำอาหารจากร้านผู้ประกอบการรายย่อยเข้าไปช่วยสนับสนุนจัดส่งให้กับแคมป์คนงานที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างรายได้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้อีกทางหนึ่ง

นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่า  รัฐบาลดูแลประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ และจะดำเนินการทุกอย่างอย่างเป็นระบบ รอบคอบรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ทั้งนี้มาตรการดูแลผลกระทบดังกล่าวจะนำเข้าหารือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า วันนี้ได้มีการหารือกันในส่วนภาครัฐ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนก่อนออกมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบในคัตเตอร์แรงงานและ 6 จังหวัด ตามที่ได้ประกาศออกไป ซึ่งในระยะต่อไปก็จะมีการดำเนินการให้ทั่วถึง ไปยังกิจกรรมอื่นๆด้วยเหมือนเช่นที่ผ่านมา รวมทั้งจะมีการพิจารณามาตรการใหม่ๆออกมาด้วย  ส่วนโครงการคนละครึ่งก็ยังดำเนินการเป็นไปตามกำหนดที่วางไว้

นายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใย กรณีที่มีแรงงานหนีกลับบ้านนั้น ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ดูแล เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายกลับบ้าน เพื่อป้องกันระมัดระวังไม่ให้ไปแพร่เชื้อที่อื่น พร้อมยืนยันภูเก็ต sandbox จะเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้  ควบคู่กับการมีมาตรการด้านสาธารณสุขในการดูแลอย่างเหมาะสม เป็นไปตามที่กำหนดและขอให้ทุกคนช่วยกัน

ส่วนเรื่องเตียงสนาม นายกรัฐมนตรีย้ำกำลังเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในส่วนสีแดงให้ได้มากขึ้น เพราะนอกจากมีเครื่องมือ สถานที่แล้ว สิ่งสำคัญต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ โดยจะพิจารณานำบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังจะจบเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างมีการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนรวมถึงภาคประชาชน ก่อนนำมาสู่การออกมาตรการต่างๆ

นายกรัฐมนตรียืนยันไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์ม็อบ ที่มีการเคลื่อนไหว เพราะทำทุกอย่างด้วยเจตนารมณ์บริสุทธิ์และรักประชาชน ขณะนี้ทุกภาคส่วนและภาครัฐบาลช่วยกันทั้งหมดในการดำเนินการอย่างเต็มที่ในการดูแลประชาชน

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here