ไทย-เกาหลีใต้กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุข ฟื้นฟูหลังโควิด-19

0
51

business highlight online : ไทย-เกาหลีใต้ ยืนยันกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุข โดยเฉพาะการฟื้นฟูหลังโควิด-19

27 ส.ค.64 นายชอง อึย-ยง (H.E. Mr. Chung Eui-yong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เกาหลีใต้เป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดมายาวนาน เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย ไทยพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปและไทยพร้อมสนับสนุนนโยบายมุ่งใต้ใหม่ และนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัสของเกาหลีใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสาธารณสุข

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า เกาหลีพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยในหลายมิติ โดยเฉพาะภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยฝ่ายเกาหลีมองว่านโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ของไทยเป็นนโยบายที่ดีสอดคล้องกับนโยบาย New Green Deal ของเกาหลีใต้ จึงพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการเจริญเติบโตที่สมดุลและยั่งยืนในยุคหลังโควิด-19 ผ่านนโยบายดังกล่าว

สำหรับความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทยพร้อมร่วมมือแลกเปลี่ยนกับเกาหลีใต้ในเรื่องการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ที่สนใจแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 ของไทย โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังขอบคุณรัฐบาลเกาหลีใต้ที่มีนโยบายฉีดวัคซีนให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มแรงงานไทยด้วย รัฐบาลไทยขอยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการจัดการฉีดวัคซีนให้แก่ชาวต่างชาติรวมทั้งชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยในไทยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเช่นกัน

โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่เอกชนเกาหลีใต้สนใจเข้าลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเป็นอันดับหนึ่งในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืนในยุคหลังโควิด-19 ด้วย ส่วนด้านวัฒนธรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน ทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชอบวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน หวังว่าไทยจะมีการท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้นภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here