จุรินทร์ พอใจตัวเลขส่งออกไทย 9 เดือนแรกขยายตัว 15.5% เดินหน้าแผนการส่งออกเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

419

business highlight online : จุรินทร์ เผยพอใจตัวเลขส่งออก 9 เดือนแรกของไทย ขยายตัว 15.5% ขณะที่ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน ก.ย. ขยายตัว 17.7% ย้ำเดินหน้าพาณิชย์ทุกแผนอย่างต่อเนื่อง

26 ต.ค. 64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีความพึงพอใจตัวเลขการส่งออก 9 เดือนแรกของไทย ขยายตัว 15.5% มีมูลค่ากว่า 6,202,170 ล้านบาท โดยที่ตัวเลขการส่งออกเฉพาะเดือนกันยายน ขยายตัว 17.1% ราว 760,556 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรขยายตัวขึ้น 12.9% สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 11.3% และสินค้าอุตสาหกรรม 15.8% สำหรับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำคัญของประเทศไทยที่ขยายตัวสูงขึ้น ได้แก่ 1. สินค้าเกษตร อาทิ ยางพารา มีมูลค่า 15,138 ล้านบาท ลำไยสด 1,967 ล้านบาท มะม่วงสด 152 ล้านบาท มันสำปะหลัง 10,432 ล้านบาท ข้าว 10,867 ล้านบาท 2. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 5,015 ล้านบาท อาหารสัตว์เลี้ยง 6,818 ล้านบาท และ 3. สินค้าอุตสาหกรรม อาทิ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน 91,585 ล้านบาท เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 20,302 ล้านบาท เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 26,507 ล้านบาท รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 73,911 ล้านบาท

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเผยถึงปัจจัยสนับสนุนการส่งออกไทย ทั้งการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง การเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าโลกตามที่ WTO ปรับเพิ่มการคาดการณ์การค้าโลก +10.8% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ +8.0% ค่าเงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่า สร้างความได้เปรียบความสามารถทางการแข่งขันด้านราคาให้สินค้าไทย พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังย้ำเดินหน้าตามแผนการส่งออกเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน เพื่อปลดล็อกอุปสรรคต่างๆ

Advertising