“ชัยวุฒิ” หนุนดีป้า ลุยเมกะโปรเจกต์ HACKaTHAILAND เสริมทักษะดิจิทัลให้กับประชาชน

0
312

business highlight online : “ชัยวุฒิ” หนุนดีป้า ลุยเมกะโปรเจกต์ HACKaTHAILAND เสริมทักษะดิจิทัลให้กับประชาชน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤติโควิด 19 “HACKa THAILAND” ณ ห้อง Ballroom ชั้น 5 อาคารดีป้า

โครงการ HACKaTHAILAND เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด New Normal : Digital Possibilities ซึ่งแสดงให้ได้เห็นว่า “ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้” และจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมให้กับประชาชน รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงความรู้และยกระดับทักษะดิจิทัล ก่อนนำพาประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ HACKaTHAILAND ได้ที่ www.hackathailand.com   เฟซบุ๊ก : HACKaTHAILAND และ Line OA : depaThailand

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here