ประยุทธ์ ชื่นชม 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ย้ำต่อยอดสู่ชุมชนสร้างรายได้

0
114

business highlight online : ประยุทธ์ ชื่นชม 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ย้ำต่อยอดสู่ชุมชนสร้างรายได้ ให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ตั้งเป้าไทยมีรายได้เกิน 40% ของ GDP

วันนี้ 25 พ.ย.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และ ผวจ. ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน โดยคัดเลือกจากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ 228 ชุมชน

นายกรัฐมนตรียินดีและชื่นชมการดำเนินงานของ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบฯ ซึ่งรางวัลนี้แสดงถึงการอุทิศตน ทุ่มเท เสียสละแรงกายแรงใจขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึง ผวจ. ทั้ง 10 จังหวัด ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน โดยเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อร่วม “พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยรัฐบาลตั้งเป้าให้ไทยมีรายได้มากกว่า 40% ของ GDP เพื่อให้พ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง พร้อมยึดหลัก “บวร” สร้างรายได้ให้ชุมชน ช่วยขับเคลื่อนประเทศ

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here