กระทรวงการคลังสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2564 ยอดใช้จ่ายกว่า 250,000 ล้านบาท

0
74

business highlight online : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2564 ยอดใช้จ่ายกว่า 250,000 ล้านบาท เตรียมเปิดโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 มีนาคมนี้

1 มกราคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19 ปี 2564 ได้สิ้นสุดโครงการทั้ง 4 โครงการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ใช้สิทธิสะสมทั้ง 4 โครงการรวม 41.5 ล้านราย ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งหมด 254,281.7 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมประมาณ 13.55 ล้านราย ยอดการใช้จ่ายสะสมรวม 24,010 ล้านบาท โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผู้ใช้สิทธิสะสมประมาณ 1.51 ล้านราย ยอดการใช้จ่ายสะสมรวม 2,183.3 ล้านบาท โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.35 ล้านราย และมีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้วกว่า 10.87 ล้านราย ยอดการใช้จ่ายสะสมรวม 223,921.8 ล้านบาท และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 91,952 ราย ยอดใช้จ่ายสะสม 3,827.4 ล้านบาท

กระทรวงการคลัง จะนำผลการดำเนินโครงการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงเพื่อออกแบบโครงการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป ขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงระบบโครงการคนละครึ่ง เพื่อรองรับการเปิดโครงการระยะที่ 4 ในช่วงเดือนมีนาคม 2565

นอกจากนี้ มาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2565 ซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ (1 มกราคม 2565) ไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here