ครม. จัดงบ 1,480 ลบ. ดันโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565

0
101

business highlight online : ครม. จัดงบ 1,480 ลบ. ดันโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565

18 ม.ค. 65 ที่ประชุม ครม. วันนี้  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,480 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างท้องถิ่น ตลาด พื้นที่สาธารณะหรือลานอเนกประสงค์และสถานีบริการน้ำมันกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศ และการจำหน่ายผ่านรถ Mobile กว่า 50 คัน ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

2.การจัดหาและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพตามชนิด ปริมาณ และราคาตามที่กรมการค้าภายในกำหนด เช่น สินค้าเกษตร เนื้อไก่ ไข่ไก่จากสมาคม/ผู้ค้าปลีก/ค้าส่ง/Supplier ในพื้นที่ เพื่อจำหน่ายในจุดจำหน่าย

3.การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบในวงกว้างผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภค

โครงการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด-19 และภาวะการปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภค

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here