เฮ! ยอดส่งออกการค้าชายแดน – ผ่านแดน ปี 64 ทะลุ 1 ล้านล้านบาท ตั้งเป้าปี 65 โต 5 – 7%

249

business highlight online : เฮ! ยอดส่งออกการค้าชายแดน – ผ่านแดน ปี 64 ทะลุ 1 ล้านล้านบาท ตั้งเป้าปี 65 โต 5 – 7%

3 ก.พ. 65 กระทรวงพาณิชย์ เผยตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดน ปี 2564 ที่มีมูลค่ารวมถึง 1,715,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.03% แบ่งเป็นการส่งออก 1,031,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.60% และนำเข้า 684,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.70% ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดที่ 6% คิดเป็นรายได้เข้าประเทศกว่า 1 ล้านล้านบาท

สำหรับปี 2565 รัฐบาลตั้งเป้าการเติบโตของการค้าชายแดนและผ่านแดนไว้ที่ 5 – 7% คาดว่ามูลค่าเฉพาะการส่งออกจะอยู่ที่ 1.08 – 1.10 ล้านล้านบาท จากปัจจัยสนับสนุน คือ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมีโอกาสโตต่อเนื่อง เงินบาทยังอ่อนค่า การใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟลาว – จีน รวมถึงจะมีการเปิดด่านชายแดนเพิ่มอีก 12 ด่าน จากปัจจุบันมี 97 ด่าน

โดย 12 ด่านเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำแห่งที่ 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย/ 2.จุดผ่อนปรนการค้า บ้านแจ่มป๋อง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย/ 3.จุดผ่านแดนถาวร อ.เชียงคาน จ.เลย/ 4.จุดผ่อนปรนการค้า บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย/ 5.จุดผ่านแดนถาวร ท่าเรือหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย/ 6.จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือเทศบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม/ 7.จุดผ่านแดน ท่าเทียบเรือมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร/ 8.จุดผ่านแดนถาวร บ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี/ 9.จุดผ่อนปรนการค้า บ้านจุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย/ 10.จุดผ่อนปรนการค้า บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย/ 11.ช่องทางธรรมชาติ บ้านท่าเส้น อ.เมือง จ.ตราด/ 12.ด่านหนองเอี่ยน จ.สระแก้ว

Advertising