ไทยเป็นประเทศตัวเลือกต้นๆ ในการถ่ายทำของผู้สร้างภาพยนตร์ต่างชาติ

0
85

business highlight online : 10 เม.ย. 65 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยินดีต่อกระแสความนิยมของประเทศไทยที่ยังคงเป็นประเทศตัวเลือกอันดับต้นๆ ในการถ่ายทำของหมู่ผู้สร้างภาพยนตร์ต่างชาติ โดยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ถือเป็น 1 ใน 5 F อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพที่รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อน และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รายงานว่า หลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้กองถ่ายภาพยนตร์ โทรทัศน์ โฆษณา สามารถถ่ายทำต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยได้นั้น ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 – 16 มี.ค.65 ภาพยนตร์ต่างประเทศ 196 เรื่อง เดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย โดย 86 เรื่องมีทีมผลิตเป็นของตัวเอง และผู้สร้างภาพยนตร์ 86 คน มาจาก 33 ประเทศ สร้างรายได้ถึง 4.24 พันล้านบาทให้กับประเทศ

5 ประเทศ ที่เดินทางมาใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในช่วงเวลาดังกล่าวมากที่สุด ได้แก่ อินเดีย ฝรั่งเศส สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ซึ่ง 3 ประเทศที่ใช้จ่ายในการสร้างภาพยนตร์มากที่สุดในประเทศไทยในช่วงเวลานั้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 1.95 พันล้านบาท ออสเตรเลีย 702 ล้านบาท และฮ่องกง 616 ล้านบาท ตามลำดับ

นายกรัฐมนตรีกำหนดนโยบายสนับสนุน Soft power ให้ประเทศ โดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่มาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล และเร่งเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยใน 15 สาขา ขณะเดียวกันก็ผลักดันวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F โดยเชื่อมั่นว่ายังจะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมส่งออกสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังยุคโควิด -19 ที่สำคัญของไทย

Advertisement

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here