เปิดประเทศเต็มรูปแบบ! ยกเลิก Test & Go – ตรวจ RT-PCR เริ่ม 1 พ.ค. ปรับโซนสีรองรับนักท่องเที่ยว

0
77

business highlight online : 22 เมษายน 2565 ที่ประชุม ศบค. (22 เม.ย. 65) เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ (โซนสี) ทั่วประเทศ เหลือเพียงพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 65 จังหวัด และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) 12 จังหวัด โดยเพิ่ม จ.สงขลา และระยอง พร้อมปรับมาตรการบริโภคเครืองดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารที่ผ่าน SHA+/ Thai Stop COVID 2 Plus/ มาตรการ COVID Free Setting ได้ไม่เกิน 24.00 น. และมาตรการทำงานที่บ้าน (Work from home) ให้เป็นไปตามความเหมาะสม

สำหรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร จะมีการยกเลิกระบบ Test and Go แต่ยังคงต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ไม่ต้องตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึง (แนะตรวจ ATK ระหว่างพำนักในไทย) ส่วนผู้ไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้ยื่นผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย หรือกักตัวตามระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR วันที่ 4 – 5 เริ่ม 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

Advertisement

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here