“ประยุทธ์” ประชุมบอร์ด กพช. เดินหน้าไทยสู่เป้าหมาย Net-Zero Carbon Emission

0
67

business highlight online : วันนี้ 6 พฤษภาคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการประชุม กพช. นั้น เพื่อเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมาย “ลดก๊าซเรือนกระจก” ของประเทศ มุ่งจัดหาพลังงานสะอาดตามแผน BCG ที่ครอบคลุมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ การใช้พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ตลอดจนพลังงานน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินหน้าไปสู่เป้าหมาย Net-Zero Carbon Emission ของประเทศ ให้ได้ร้อยละ 40 ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้แล้วต่อการประชุม COP26

ทั้งนี้ มติที่ประชุม กพช. ที่สำคัญมีดังนี้

– เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ใช้สำหรับ 34 โครงการ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม 282.98 เมกะวัตต์ และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 2568 – 2569

– รับทราบแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev. 1) ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

– เห็นชอบหลักการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและข้อเสนออัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff สำหรับปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง

Advertisement

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here