ออมสิน รับรางวัลธนาคารเพื่อการออมและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากยอดเยี่ยม

279

business highlight online : วันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัล “ธนาคารเพื่อการออมและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากยอดเยี่ยม” ในงานประกาศรางวัล SIAMRATH ONLINE AWARD 2022 ซึ่งจัดโดยบริษัท สยามรัฐ จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สยามรัฐออนไลน์ เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลในหลากหลายวงการ โดยธนาคารออมสินได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องด้วยบทบาทภารกิจธนาคารเพื่อสังคมที่มีความโดดเด่น สนองนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะประชาชนฐานราก และผู้ประกอบการ SMEs รายเล็ก ผ่านมาตรการต่างๆ ทั้งในรูปแบบสินเชื่อและความช่วยเหลือทางด้านสังคม

Advertisement