เปิดพื้นที่สีเขียวทั้งประเทศ – เปิดสถานบันเทิงตาม กม. กำหนด – ยกเลิก Thailand Pass

0
138

business highlight online : ที่ประชุม ศบค. วันนี้ (17 มิ.ย. 65) เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร โดยจะมีผลตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

✅พื้นที่สถานการณ์ : ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เป็นระดับเฝ้าระวัง (สีเขียว) ทั่วประเทศ

✅การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร : เปิดบริการได้ตามปกติตามมาตรการป้องกันโรค

✅สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง : เปิดบริการได้ตามกฎหมายกำหนด

✅การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว : ดำเนินการได้ตามปกติ

✅การคัดกรองอุณหภมิ : ไม่มีความจำเป็นต้องคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่

✅การเว้นระยะห่าง : แนะนำให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

✅มาตรการการรวมกลุ่ม : ตรวจคัดกรอง ATK กรณีเป็นผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจ และหากมีการรวมกลุ่มเกิน 2,000 คน ขอให้แจ้ง คกก.โรคติดต่อจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังการระบาด

สำหรับมาตรการสวมหน้ากาก แบ่งเป็น

1.ประชาชนกลุ่มเฉพาะ :

  • กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
  • ผู้ติดเชื้อ/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

2.สำหรับประชาชนทั่วไป/ผู้ใช้บริการ :

  • ภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง ให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี
  • ภายในอาคาร ให้สวมหน้ากาก โดยสามารถถอดหน้ากากได้กรณีอยู่คนเดียว/ อยู่กับบุคคลอื่นที่สามารถเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด และอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี/ มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย ฯลฯ

และตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป จะมีการยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass ของชาวต่างชาติ/ ยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ/ ยกเลิกการกำหนดเงินประกัน (ส่งเสริมการซื้อประกัน)

Advertisement

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่