เดือน มิ.ย. ไทยผลิตรถยนต์ 143,016 คัน เพิ่มขึ้น 6.53% ยานยนต์ไฟฟ้าพุ่ง 229.21%

213

business highlight online : 25 กรกฎาคม 2565 ส.อ.ท.เผย มิ.ย. ผลิตรถยนต์ 143,016 คัน เพิ่มขึ้น 6.53% ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่พุ่ง 229.21%

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนมิถุนายน 2565 ว่า จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน มีทั้งสิ้น 143,016 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 6.53 เพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20.69 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 50.35 ของยอดการผลิต และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 10.67

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 870,109 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ร้อยละ 3.02

ส่วนการผลิตเพื่อส่งออกเดือนมิถุนายน 2565 ผลิตได้ 71,002 คัน เท่ากับร้อยละ 49.65 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 4.79 ส่วนเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 442,578 คัน เท่ากับร้อยละ 50.86 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2564 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 8.98

การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนมิถุนายน 2565 ผลิตได้ 72,014 คัน เท่ากับร้อยละ 50.35 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 20.69 และเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ผลิตได้ 427,533 คันเท่ากับร้อยละ 49.14 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ร้อยละ 19.30

รถจักรยานยนต์เดือนมิถุนายน 2565 ผลิตได้ทั้งสิ้น 210,747 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 2.73

ขณะที่ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมิถุนายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 67,952 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 4.97 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 4.6 เพิ่มขึ้นจากการคลายล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นและการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้สะดวกขึ้น การส่งออกที่เติบโตโดยเฉพาะสินค้าเกษตร การประกันรายได้เกษตรกร การกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเราเที่ยวด้วยกันเป็นต้น ทำให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้น

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 174,281 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 8.18 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 7.35

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนมิถุนายน 2565 ส่งออกได้ 73,887 คัน ลดลงจากเดือนที่แล้ว ร้อยละ 3.96 และลดลงจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 11 ลดลงเพราะขาดชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้ผลิตรถยนต์นั่งและรถ PPV ลดลงจากมิถุนายนปีที่แล้วร้อยละ 53.52 และ 34.51 ตามลำดับ ส่งออกลดลงในตลาดเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ มูลค่าการส่งออก 42,781.17 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 13.18

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม–มิถุนายน 2565 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 405,769.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม–มิถุนายน 2564 ร้อยละ 0.44

เดือนมิถุนายน 2565 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 69,590.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 11.42

ขณะที่ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV เดือนมิถุนายน จดทะเบียนใหม่จำนวน 1,623 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้วร้อยละ 229.21

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 7,325 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายนปีที่แล้วร้อยละ 169.40

สัดส่วนยานยนต์ XEV (ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า) ในประเทศไทย วันที่ 30 มิถุนายน มีจำนวนทั้งสิ้น 284,613 คัน

Advertisement