GainingEdge ยก กรุงเทพฯ ครองอันดับ 1 “ธุรกิจ MICE” ในเอเชียแปซิฟิก และอันดับ 6 ของโลก

0
73

business highlight online : 11 สิงหาคม 65 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ยินดีที่กรุงเทพฯ เป็นอันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิกที่สามารถดึงงานประชุมนานาชาติเข้าสู่ประเทศได้สูงสุด จากผลรายงานวิจัยประจำปี “Leveraging Intellectual Capital” ซึ่งเป็นการวัดอันดับการใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญาของแต่ละประเทศ จัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศด้านการจัดประชุม GainingEdge เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา

โดยกรุงเทพฯ สามารถดึงงานประชุมมาจัดในประเทศได้มากถึง 123 งาน ทั้งที่มีบุคลากรเข้าเป็นกรรมการบริหารสมาคมระหว่างประเทศ 194 สมาคม คิดเป็นอัตราการใช้ประโยชน์ (Harnessing Ratio) ถึง 63.4 % ทำให้กรุงเทพฯ เป็นอันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิกและเป็นอันดับ 6 ของโลก

ทั้งนี้ จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (APEC) ระดับผู้นำ รวมถึงการประชุมที่เกี่ยวข้องในเดือน พ.ย. 65 จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยดึงการจัดงานต่างๆ เข้ามาในประเทศได้เพิ่มขึ้น

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน. หรือ TCEB) คาดการณ์ว่าหากผลักดันการจัดประชุมให้เกิดขึ้นตามแผนที่วางไว้ในปี 65 จะมีจำนวนนักเดินทาง MICE มากกว่า 6 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้รวมกว่า 28,400 ล้านบาท และยังต่อเนื่องไปถึงปีหน้า

นายกฯ พร้อมสนับสนุนภาคบริการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม MICE ของไทยในหลายๆด้าน ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 

Advertisement

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here