ธุรกิจนำเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง 7 เดือนแรกปี 65 จดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่ 549 ราย

184

business highlight online : 2 กันยายน 65 ธุรกิจนำเที่ยวไทยโตต่อเนื่อง 7 เดือนแรกปี 65 จดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่ 549 ราย ทุนจดทะเบียน 989 ลบ.

ปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวไทยส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจน วัดได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมกว่า 4 ล้านคนภายใน 8 เดือนแรกของปี 65

ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก.พาณิชย์ เผยว่า 7 เดือนแรกของปี 65 มีธุรกิจนำเที่ยวและสำรองการเดินทางจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 549 ราย มีทุนจดทะเบียน 989 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169% และ 226% ตามลำดับ

สำหรับภาพรวมธุรกิจนำเที่ยวและสำรองการเดินทางที่ “ดำเนินกิจการอยู่” นั้น (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 65) พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 11,891 ราย และมีมูลค่าทุนกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท โดยมีนักลงทุนจากหลายประเทศ แบ่งเป็น

1.นักลงทุนไทย มูลค่าทุน 3.7 หมื่นล้านบาท (ร้อยละ 87.2)

2.นักลงทุนจีน มูลค่าทุน 1.1 พันล้านบาท (ร้อยละ 2.6)

3.นักลงทุนเกาหลีใต้ มูลค่าทุน 528 ล้านบาท (ร้อยละ 1.2)

4.นักลงทุนอินเดีย มูลค่าทุน 445 ล้านบาท (ร้อยละ 1)

5.นักลงทุนสัญชาติอื่นๆ มูลค่าทุน 3.4 พันล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เช่น การยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในไทยได้นานขึ้น การประชาสัมพันธ์จัดงานและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญให้ภาคการท่องเที่ยวไทยกลับมาฟื้นตัวได้ 100% คาดว่าภายในสิ้นปี 65 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 10 ล้าน

Advertisement