รัฐบาลชวนโหลดแอปฯ “ทางรัฐ” เป็นผู้ช่วยวางแผนการเงินส่วนตัว

126

business highlight online : 7 มกราคม 66 โหลดเลย แอปฯ “ทางรัฐ” ตัวช่วยวางแผนการเงิน พร้อมงานบริการภาครัฐ 81 รายการ ส่วนหนึ่งของรัฐบาลดิจิทัล ใช้แล้วกว่า 3.4 ล้านครั้ง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ “การออมเป็นวาระแห่งชาติ” เพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตแก่ประชาชนทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความตื่นตัวและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ประกอบกับเป้าหมายการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ต้องการอำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐแก่ประชาชน รัฐบาลจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวางแผนทางการเงิน ครอบคลุม 3 บริการออมเงิน คือ

1.บริการกองทุนออมแห่งชาติ สามารถเช็กสิทธิ สมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสม

2.บริการ ประกันสังคม สามารถสมัครลงทะเบียนมาตรา 40 และตรวจสอบเงินสำหรับมาตรา 33 หรือ 39 ที่สะสมไว้

3.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สามารถแสดงข้อมูลเงินสะสมและเงินสมทบของข้าราชการ

นอกจากนี้ ยังมีอีก 4 บริการ สำหรับการเช็กสถานะทางการเงิน คือ

1.เช็กเงินสะสมชราภาพ

2.ตรวจสอบเครดิตบูโร

3.เช็กภาระทางการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

4.เช็กเบี้ยต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

“จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” เพื่อความสะดวกในการวางแผนการเงินและการออม ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสร้างวินัยทางการเงิน และมากไปกว่านั้น แอปฯนี้ ยังให้บริการอื่นๆจากภาครัฐ รวมทั้งหมด 81 บริการ อาทิ แจ้งเตือนวันต่อภาษีรถยนต์ เช็คราคาประเมินที่ดิน ตรวจสอบข้อมูลพิกัดแปลงที่ดิน จ่ายค่าใบสั่งจราจร ยื่นขอใบอนุญาตธุรกิจ หางาน ทั้งนี้มีจำนวนการใช้บริการกว่า 3.4 ล้านครั้งแล้ว” นางสาวรัชดา กล่าว

Advertisement