ภาคยานยนต์ไฟฟ้า แนะรัฐบาลใหม่ผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจริงจัง

181

business highlight online : 21 พฤษภาคม 2566 ภาคเอกชน นักวิชาการยานยนต์ไฟฟ้า แนะรัฐบาลใหม่ ผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ลดต้นทุนพลังงาน สร้างอาชีพใหม่ ตั้งศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานรถดัดแปลงไฟฟ้า

นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ ผลักดันนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ตามที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV) ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ได้แก่ รถยนต์ รถกระบะ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ รถโดยสาร รถบรรทุก เรือ รถไฟไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน การจัดทำมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

อีกทั้งควร เร่งพัฒนาแรงงาน ให้มีทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและชิ้นส่วน การกำหนดแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 29 หน่วยงาน ผลักดัน การขยายสถานีชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้า รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ระบบเบรกของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีมาตรฐานบังคับจาก สมอ. ทั้ง สถานีชาร์จ แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับนโยบายลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผศ.น.สพ. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดทำหลักสูตรพัฒนานักศึกษาในการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า และงานชิ้นส่วนด้านต่างๆ จึงต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ ผลักดันการพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถ รองรับการซ่อมแซมยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อประชาชนใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญ ช่างซ่อม ต้องเรียนรู้กันใหม่ทั้งหมด เนื่องจากกลไกการทำงานแตกต่างจากเครื่องยนต์สันดาบจากน้ำมัน รวมถึงผลักดันการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้มีมาตรฐาน จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เพื่อให้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งซื้อใหม่ หรือดัดแปลง นำไปขับขี่บนท้องถนนได้อย่างแพร่หลาย และมีความปลอดภัย

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาด และการขาย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เสนอให้รัฐบาลใหม่มุ่งผลักดัน การดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อนำรถเก่ามาดัดแปลงใหม่ นับว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด รัฐบาลควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย มาใช้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ผ่านนโยบายภาษีและเงินอุดหนุน เมื่อเห็นเด็ก เยาวชน นักศึกษาดัดแปลงมอเตอร์ไซค์นำมาขับวิ่งได้จำนวนมาก มองว่า อาจนำไปส่งเสริมให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างใน กทม. ใช้กันแพร่หลายมากขึ้น ช่วยทั้งการลดต้นทุน ค่าน้ำมัน มลภาวะ ไม่ต้องปรับเพิ่มค่าโดยสารกระทบประชาชนผู้ใช้บริการ กรังด์ปรีซ์ มองเห็นศักยภาพในการบริหารรัฐบาลจากคนรุ่นใหม่ น่าจะผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตได้มากขึ้น

Advertisement