หอการค้าไทยยื่นสมุดปกขาวต่อนายกฯ ลั่นเอกชนยินดียกระดับรายได้-ลดเหลื่อมล้ำประชาชน

0
72

business highlight online : 20 พฤศจิกายน 2566 ไบเทค – ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยื่นสมุดปกขาวต่อนายกรัฐมนตรี บนเวทีสรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 เพื่อมุ่งหวังนำเสนอแนวทางของภาคเอกชนไปต่อยอดพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาดีขึ้น ย้ำภาคเอกชนยินดียกระดับรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนเต็มที่

วานนี้ (19 พ.ย.66) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานสรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 พร้อมยื่นสมุดปกขาวต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มากล่าวปิดสัมมนาในครั้งนี้

ทั้งนี้ งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ เป็นกิจกรรมประจำปีที่หอการค้าไทย พร้อมด้วยเครือข่ายเอกชนทั่วประเทศ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน Connect – Competitive – Sustainable และตรงโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 90 ปี หอการค้าไทย โดยหอการค้าไทย ได้รวบรวมประเด็นและข้อเสนอแนะ จากงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ โดยจัดทำเป็น “สมุดปกขาว” โดยมุ่งหวังนำเสนอแนวทางเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

โดยในสมุดปกขาวได้ยื่นผ่านข้อเสนอภาคเอกชน 2 ส่วนสำคัญ ประกอบด้วย

1.ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน (Transform) ไปสู่การแสวงหาโอกาสและรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมัยใหม่ในอนาคต

2.ข้อเสนอยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของหอการค้า 5 ภาค ที่ได้รวบรวมประเด็นเชิงพื้นที่จากหอการค้าจังหวัดและภาคเอกชนทั่วประเทศ ผ่านการประชุมสัญจรและมีการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อช่วยกันดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามความต้องการและความจำเป็นในแต่ละพื้นที่ โดยนำเสนอ Highlight สำคัญที่อยู่ในสมุดปกขาว 4 ประเด็น ได้แก่

1.ประเทศไทยต้องยกระดับ Innovation Digital และนำเทคโนโลยี มาเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งประเทศไทยยังขาดอยู่ จึงเสนอให้ภาครัฐยกระดับมาตรการ Talent immigration policy เพื่อดึงดูดคนต่างชาติที่เก่งเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยในประเทศไทย

➢ ซึ่งช่วยให้เกิดการสร้างงาน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะสมัยใหม่ โดยรัฐบาลควรมีมาตรการ Incentive ที่เหมาะสมเช่น การอำนวยความสะดวกเรื่อง Visa และ Work permit มาตรการทางภาษี มาตรการพำนักอยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นต้น

➢ ส่วนหนึ่งที่หอการค้าไทยได้ดำเนินการไปแล้วคือการขับเคลื่อนการศึกษาที่ตอบโจทย์โลกเห็นอนาคต ผ่าน Harbour space@UTCC ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยนำคนเก่งจากทั่วโลกและรู้จริงในด้านต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาในประเทศไทย เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ทัดเทียมประเทศอื่นๆ ในเวทีโลก

2.นโยบายเพิ่มจำนวนประชากรและพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมเป็น Global Citizen ที่มีคุณภาพ ต่อยอดจาก YEC ครบรอบ 10 ปี หอการค้าไทยได้มีการจัดทำโครงการ YPC เพื่อ Connect ข้าราชการรุ่นใหม่ในท้องถิ่นกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัด ซึ่งประสบความสำเร็จและจะขยายผลต่อไปและหอการค้าไทยยังมีโครงการสร้างผู้นำที่เก่งและดี ด้วยกระบวนการ Mentoring ผ่านโครงการ Developing Outstanding Talents for Thailand หรือ DOT พร้อมขยายผลเพื่อสร้างอุทยานผู้นำของประเทศ

3.จากการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับฟังเสียงจากผู้ประกอบการถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ที่มีความเดือดร้อนมาก ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SMEs ฟื้นตัว ควบคู่ไปกับแก้ไขปัญหาหนี้ SMEs สร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นระบบ

4.ผลักดันโครงการพัฒนาเมืองรอง 10 จังหวัด เป็นเมืองหลัก ซึ่งจะเป็นโมเดลต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เกิดการยกระดับรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศไทย

Advertisement

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่