ส่งเสริมเกษตรกรไทยผลิตโคเนื้อสู่ตลาด ตปท.

126

Business Highlight Online : 20 มกราคม 2567 ทำเนียบ – รัฐบาลพร้อมส่งเสริมเกษตรกรไทยผลิตโคเนื้อสู่ตลาดต่างประเทศ หวังส่งเสริมให้โคเนื้อเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค สร้างมาตรฐานคุณภาพโคในทุกด้าน ส่งผลให้ฟาร์มเดินหน้าพัฒนาจนมีมาตรฐานเพื่อการส่งออก ทำให้โคเนื้อมีราคาที่สูงขึ้นนั้น

ล่าสุดการเตรียมส่งออกโคเนื้อชุดแรก 2,000 ตัว ทางเรือไปยังเวียดนามครั้งแรกของไทย ฟาร์มอดิศร ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออกของจังหวัดเพชรบุรี และให้เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการรวบรวมและดูแลโคมีชีวิต ตามมาตรฐาน ปลอดโรค ปลอดภัย เพื่อทำการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยให้ถือเป็นฟาร์มต้นแบบควบคุมการผลิตสินค้ารักษาคุณภาพและมาตรฐานการส่งออก

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวเสริมว่า รัฐบาลได้เร่งเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ๆ เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งตลาดเวียดนาม และจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง เพื่อให้ผู้เลี้ยงโคสามารถเติบโตในอาชีพได้อย่างยั่งยืน พร้อมยังเดินหน้ายกระดับและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ให้มีพัฒนาสายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการผลิตเนื้อในประเทศไทย และต่อยอดกระบวนการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืนต่อไป

“รัฐบาลสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพปศุสัตว์ไทยให้ได้มาตรฐานสากลสามารถส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ รวมถึงเร่งจัดหาตลาดรองรับ โดยเฉพาะประเทศที่มีกำลังซื้อสูง และยินดีที่โคเนื้อไทยมีความก้าวหน้าอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลพร้อมส่งเสริมการเกษตรในทุกด้านและยกระดับให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายชัย กล่าว