นายกฯ หารือ ตลท. สร้างตลาดทุนไทย เป็น Wall Street ของอาเซียน

102

Business Highlight Online : 26 กุมภาพันธ์ 2567 นายกฯ หารือประธาน และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เร่งสร้างตลาดทุนในภูมิภาค เพื่อเป็น Wall Street ของอาเซียน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ผ่าน X ว่าเพื่อก้าวสู่อันดับ 1 ของภูมิภาค ตามที่ได้ประกาศบนเวที IGNITE Thailand วันนี้ไปหารือกับนายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายคมกฤช เกียรติดุริยกุล กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของมาตรการกำกับดูแลเรื่อง Short Sale และ Program Trading ให้โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

เร่งรัดประเด็น Financial และ Digital Asset Hub และการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เกิดโดยเร็ว และมอบนโยบายให้ตลาดหลักทรัพย์ทำงานหนัก (hard working) และมีความมุ่งมั่น ปรารถนา (Ambition) ให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น Regional Hub ของตลาดทุนในภูมิภาคนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด

ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อม และศักยภาพไปสู่จุดมุ่งหมาย เพียงแต่เราต้องพัฒนาให้ประเทศหลุดจากข้อจำกัด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น “ตัวเลือกที่ดีที่สุด” และเป็น Wall Street ของอาเซียน

Advertisement