นายกฯ พร้อม Microsoft ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

50

Business Highlight Online : 1 พฤษภาคม 2567 ทำเนียบ  – นายกฯ พร้อม นาย Satya พร้อมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน พัฒนา AI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย ในงานเลี้ยงรับรอง the Exclusive Networking Lunch Microsoft Build : AI Day แก่คณะไมโครซอฟท์ ซึ่งเชื่อมั่นจะเป็นอีกเวทีแบ่งปันความเชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง the Exclusive Networking Lunch Microsoft Build : AI Day แก่นาย Satya Nadella ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น และคณะ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยสาระสำคัญจากงานเลี้ยงรับรอง ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น และคณะ นายกรัฐมนตรีได้พบกับนาย Satya Nadella เมื่อปี 2566 ที่ซานฟรานซิสโก มีการหารือที่ประสบผลสําเร็จ และมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างไทย และไมโครซอฟท์ โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล ความพยายามด้านความยั่งยืน และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมุ่งเน้นที่การใช้ประโยชน์จาก AI และ เทคโนโลยีคลาวด์ (cloud technology)

รัฐบาลเชื่อว่าความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นร่วมในการสร้างไทยให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล” รัฐบาลดำเนินการโดยทำสิ่งที่ต้องทำ เพื่อยกระดับไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมไฮเทค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิด สอดประสาน รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้ทั้งนักลงทุนต่างชาติและนักธุรกิจไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หวังว่างานเลี้ยงอาหารกลางวันนี้จะเป็นเวทีที่ทุกคนสามารถแบ่งปันความเชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความคิดที่สร้างสรรค์ สนับสนุนความก้าวหน้าในการพัฒนา AI และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิผล

นาย Satya ยืนยันไมโครซอฟท์พร้อมมีส่วนร่วมขับเคลื่อน สนับสนุนกิจกรรมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ความร่วมมือของไมโครซอฟท์ในไทยมีมากว่า 2 ทศวรรษ และประสบความสำเร็จอย่างมาก พร้อมยืนยันพร้อมสนับสนุน เทคโนโลยี AI ในภาคธุรกิจ และภาครัฐ ผลักดันสู่ยุคใหม่แห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Advertisement