วันจันทร์, กรกฎาคม 4, 2022
หน้าแรก แท็ก นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

แท็ก: นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ธ.ออมสินเผยผลงาน 8 ด้านสนองนโยบายรัฐให้แก้จน ยกเศรษฐกิจฐานราก สร้างคุณภาพชีวิต

0
business highlight online : ออมสิน ผลักดันนโยบายรัฐด้วยแผน 8 ด้าน หลุดพ้นความยากจน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผย ผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12...

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯธนาคารออมสิน คาด GDP ปี 62 อยู่ที่ 4.0

0
business highlight online : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2562 จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.0 ลดลงจากปี 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.2นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน...

ธ.ออมสินช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึกพักชำระหนี้ 2–3 ปีลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท

0
business highlight online : จากเหตุภัยธรรมชาติพายุโซนร้อนปาบึกในภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนลูกค้าของธนาคารออมสิน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินมีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงมีมาตรการบรรเทาช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร โดยพื้นที่ใดที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย และเป็นบุคคลที่มีที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบเสียหาย ส่งผลให้รายได้ลดลง ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สามารถพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ให้พักชำระเงินต้นได้อีก 2-3 ปี โดยในระหว่างพักชำระเงินต้น...

ธ.ออมสินรับเป็นผู้นำเชื่อมเครือข่ายสถาบันการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค

0
business highlight online : ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 8 ปี 2561”เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ตึกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ได้มีพิธีเปิดงาน “สานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน...

ธนาคาร 7-11 เริ่มแล้ว! ออมสินเสือปืนไวเปิดรับฝากเงินเด็ก และรับฝาก-ถอนบุคคลทั่วไป

0
business highlight online : ออมสิน จับมือ ซีพี ออลล์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทำโครงการส่งเสริมการออมสำหรับเยาวชน "เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง" ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทยรักการออม ฝาก-ถอน ง่าย ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยกาธนาคารออมสิน กล่าวว่า ตามที่ธนาคารออมสินในฐานะเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศ มีบทบาทในการส่งเสริมการออมให้กับประชาชนชาวไทย...

ออมสิน-สกสค. ลงนามข้อตกลงฉบับใหม่ร่วมกัน แก้ปัญหาหนี้สินครู

0
business highlight online : ออมสิน กับ สกสค. บรรลุข้อตกลงร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูพร้อมลงนามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงโครงการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ฉบับใหม่แล้ววันนี้ (7 พฤษภาคม 2561) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ร่วมลงนามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้...

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯธนาคารออมสินคาด GDP ปี 2561 ขยายตัวดีขึ้นที่ร้อยละ 4.2

0
business highlight online : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน คาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.0 เท่ากับไตรมาสก่อน และตลอดทั้งปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นอยู่ร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่อยู่ร้อยละ 3.923 เมษายน 2561 นายชาติชาย...

ธ.ออมสินโปรแรง! ฟรีค่าธรรมเนียม Mobile Banking แถมเงินเข้าบัญชี ฟรีค่าธรรมเนียมเช็คแถมดอก

0
business highlight online : ธนาคารออมสินประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการและธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ บริการ Mobile Banking “MyMo” และ Internet Banking แบบ All Free ซึ่งธนาคารมีฐานลูกค้ากว่า 2.6 ล้านราย ด้วยการฟรี! ค่าธรรมเนียมการใช้บริการถอนเงินสดที่ตู้ ATMนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน...

ผลประกอบการ ธ.ออมสินปี 60 โตเหลือเชื่อ เผยปี 61 มุ่งเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด”!!

0
business highlight online : 24 มกราคม 2561 ธนาคารออมสินเผยผลการดำเนินงานปี 2560 สินเชื่อและเงินฝากโตก้าวขึ้นสู่เป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารไทย โดยสินเชื่อเพิ่มเป็น 2.01 ล้านล้านบาท โต 5.9% เงินฝากรวม 2.26 ล้านล้านบาท โต 4.5% ดันสินทรัพย์รวมขยายเพิ่มเป็น 2.66...

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน คาดเศรษฐกิจไทยปี 61 โตเพิ่มร้อยละ 4.6

0
business highlight online : เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ได้ออกประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561 ว่า มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 4.6 ปรับเพิ่มจากปี 2560 ที่มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 4 จากแรงส่งของภาคการส่งออกและภาคบริการ ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะขยายตัวได้นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน...

โพสต์ยอดนิยมมากที่สุด