“อนุชา” มอบนโยบายขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน

0
209

business highlight online : “อนุชา” ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน หวังให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นกลไกสนองนโยบายรัฐบาล ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

24 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ร้านค้าชุมชนประชารัฐตำบลกระแสบน หมู่ที่ 14 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายอำเภอแกลง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการร้านค้าชุมชนประชารัฐตำบลคลองปูน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนเข้าร่วม

ภายหลังการตรวจเยี่ยม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านมาทุกระยะ แต่ละปีรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณและเงินลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยสนับสนุนเงินทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในรูปแบบต่างๆ  ทั้งเงินกู้ยืม เงินให้ไปพัฒนา และให้ไปประกอบธุรกิจที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีศักยภาพในการบริหารจัดการเงินทุน จึงขอให้กองทุนหมู่บ้านตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะเป็นกลไกการสนองนโยบายของรัฐบาล ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภารกิจหรือกิจกรรมใดๆที่จะเกิดขึ้น ขอให้พิจารณาถึงความต้องการของสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านเป็นอันดับแรก ซึ่งความเสียสละของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเงินทุน บริหารจัดการโอกาสที่ได้มาคือปัจจัยความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้าน และความสำเร็จอีกส่วนหนึ่งคือวินัยและการมีส่วนร่วมของสมาชิก ถ้าทั้งสองส่วนร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนจะเติบโตและเป็นที่พึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here