ประยุทธ์ จะขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น “เมืองแห่งปูทะเลโลก”

0
196

business highlight online : ประยุทธ์ พบปะสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปูทะเล อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น “เมืองแห่งปูทะเลโลก”

15 ธ.ค.64 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พบปะสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปูทะเล อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น “เมืองแห่งปูทะเลโลก”  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปูทะเลบ้านโต๊ะโสม ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

โดยมอบลูกพันธุ์ปูให้แก่สมาชิกกลุ่มเลี้ยงปูทะเล และมอบพันธุ์ไม้โกงกาง เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลลูกปูในพื้นที่ให้แก่สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

“ดีใจได้เห็นรอยยิ้มของประชาชน ขอให้ทุกคนได้นำศักยภาพที่มีอยู่โดยเฉพาะด้านการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน”

พร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็น “เมืองแห่งปูทะเลโลก” เชื่อมโยงไปสู่ห่วงโซ่ด้านการท่องเที่ยวที่สวยงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้น

รัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน และปรับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่อย่างเป็นระบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป การจำหน่ายและการตลาด

“การขับเคลื่อนงาน ต้องร่วมมือกันและรับฟังความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่ มีการทำผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ สิ่งสำคัญต้องดำเนินทุกมิติให้มีความสมดุลกัน” นายกฯกล่าว

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here