รัฐบาลดึง Huawei ยกระดับ Cloud – AI

66

Business Highlight Online : 19 ธันวาคม 2566 รัฐบาลร่วม Huawei ยกระดับ Cloud – AI ในไทย พร้อมเปิดรับนักลงทุนจากต่างประเทศร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน AI แห่งอาเซียน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมงาน Huawei Cloud AI Summit Thailand 2023 พร้อมลงนามความร่วมมมือ (MOU) กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย ในวันที่ 18 ธ.ค. 2566 เพื่อการพัฒนาด้านดิจิทัล สนับสนุนการสร้าง Ecosystem ด้านคลาวด์ และ AI พร้อมสร้างบุคลากรที่มีความสามารถให้กับประเทศไทย และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน AI ของภูมิภาค ผ่านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย

Huawei  ถือเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนจีนและรัฐบาลไทย ซึ่งมีการเเลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี  ช่วยเพิ่มการลงทุนขององค์กรจากจีนที่ต้องการเข้าสู่ตลาดไทย รวมทั้ง นำเสนอเเนวทางที่ขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีระบบคลาวด์ และ AI ในประเทศไทย  ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล โดยมีเเนวทางที่จะสร้าง ecosystem คลาวด์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน AI สำหรับรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลของไทยผ่านเทคโนโลยี AI สร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้ และส่งเสริมความก้าวหน้าทางดิจิทัลของประเทศ

รัฐบาลมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบาย Cloud-First policy  เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตรูปแบบใหม่ของประเทศ เเละเชื่อว่า คลาวด์ และ AI คืออนาคตของประเทศไทย  ความร่วมมืกับ  Huawei ครั้งนี้  ครอบคลุมทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างปัญญาประดิษฐ์สำหรับประเทศไทย การร่วมมือผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลในไทย การอบรมบุคลากรไทยให้มีทักษะดิจิทัลที่ดีขึ้น และการเชิญชวนพันธมิตรการค้าของ Huawei ให้เข้ามาร่วมลงทุน เพื่อสร้างฐานเทคโนโลยีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในไทย โดยคาดว่า MOU นี้จะขยายผลไปสู่ความร่วมมือที่เเข็งเเกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

“นายกรัฐมนตรี  มุ่งผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน AI ของภูมิภาค   เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของประเทศ  ความร่วมมือดังกล่าวแสดงถึงความพร้อมของไทย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล บนพื้นฐานของความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  ช่วยให้ไทยเกิดการพัฒนาทางดิจิทัล ทั้งความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ การวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ SMEs และ Startup นำไปสู่ผลประโยชน์ของคนไทยในอนาคต” นายชัย กล่าว

Advertisement