ธพส. ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง เร่งอัดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ คาด 6 เดือนกว่า 3,200 ล้านบาท

109

Business Highlight Online : 5 กุมภาพันธ์ 2567 ธพส. ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจไทย เผย 6 เดือน สามารถอัดเม็ดเงินเข้าระบบได้กว่า  3,254 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนสมาคมตะกร้อฯ ซอฟต์เพาเวอร์ของประเทศ ตามโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัส

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development  เปิดเผยว่า DAD ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)  เรื่องการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  โดยไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม – ธันวาคม) ได้เบิกจ่ายงบลงทุนรวมวงเงินกว่า 2,313 ล้านบาท และช่วงไตรมาสนี้ (มกราคม – มีนาคม) มีแผนเบิกจ่ายงบลงทุนอีกกว่า 941 ล้านบาท โดยหลักๆ เป็นการใช้จ่ายเพื่อลงทุนก่อสร้าง ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C  รวมถึงการก่อสร้างในธุรกิจที่ DAD  รับพัฒนา ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต

“จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจช่วยเร่งในเรื่องของงบลงทุนและการใช้จ่าย เพื่อให้เงินในส่วนนี้ได้เข้าไปช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่งบประมาณปี 2567 ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา DAD ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้มาตลอด โดยกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดตามงวดงาน โดยการลงทุนของ DAD ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้าง จึงมีส่วนช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ภาคแรงงานก่อสร้างจำนวนมาก โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารโซน C ซึ่งมีขนาดใหญ่มากถึง 660,000 ตารางเมตร”

ทั้งนี้งบลงทุนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการใช้จ่ายตามแผนงานโครงการที่วางไว้  ซึ่ง DAD ยังมีโครงการลงทุนในส่วนธุรกิจรับพัฒนาและก่อสร้างอาคาร ซึ่งในปี 2567  เตรียมดำเนินการก่อสร้าง 2 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 11,953 ล้านบาท  ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร ซอยสุขุมวิท 11 วงเงินลงทุน 992 ล้านบาท และ 2. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วงเงินลงทุน 10,961 ล้านบาท อีกทั้งยังอยู่ระหว่างหารือเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 หลังใหม่ ย่านลาดพร้าว – วังหิน

นอกจากนี้ DAD ยังได้เข้าร่วมโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัส ตามนโยบายรัฐบาล โดยได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 4 ปี แบ่งเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่สมาคมฯ และสนับสนุนพื้นที่การจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ โดยจะใช้พื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ของอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

Advertisement