“จุลพันธ์” ยอมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต เปลี่ยนแปลงหลายเงื่อนไข เผยรอวันที่ 10 เม.ย.จะมีความชัดเจน

68

Business Highlight Online : 5 เมษายน 2567 “จุลพันธ์” แจงผ่านเฟซบุ๊ก ยอมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต เปลี่ยนแปลงหลายเงื่อนไข

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอชี้แจงเรื่อง #ดิจิทัลวอลเล็ต ต่อคุณศิริกัญญา ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ดังนี้ครับ

“ยอมรับมีการเปลี่ยนแปลงจริงในหลายมิติ ทั้งเรื่องของจำนวนคนที่เข้าสู่โครงการ ทั้งเรื่องของกลไกรายละเอียดปลีกย่อย รวมถึงแหล่งเงินเอง การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลอยากเปลี่ยน แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย เปลี่ยนไปตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน เพื่อทำให้กลไกสามารถเดินหน้าและเป็นประโยชน์ได้ แต่เราไม่ได้เปลี่ยนถึง 5-6 ครั้ง หลายครั้งที่ท่านเขียนมาในรายงานที่นำเสนอต่อสภา บางอย่างก็เป็นสิ่งซึ่งท่านผู้อภิปรายเองก็เป็นผู้คาดเดาและนำออกไปสู่สื่อมวลชน แต่ว่าไม่ได้มีการออกมาจากคณะกรรมการ ไม่ได้มีการออกมาจากท่านนายกรัฐมนตรีหรือผม ก็ทำให้สับสนบ้าง“

วันนี้อยากจะให้ลดการคาดการณ์คาดเดาลง เพราะวันที่ 10 เมษายน ก็จะมีแถลงการณ์ชัดเจน วันนี้ผมยังพูดไม่ได้ เพราะเท่ากับผมชี้นำโดยไม่ถูกขั้นตอน ด้วยกลไกทางกฎหมายจำเป็นจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน เพราะฉะนั้นรออีกไม่นานครับ ไม่อยากให้คาดเดาไปต่างๆ นานา เพราะพอผิด ก็ต้องมีหน้าแตกกันอีก มันไม่จำเป็นครับ รอให้ชัดเจน ผมเองก็รอให้มติชัดเจน ทุกอย่างมันจะจบสมบูรณ์

คณะกรรมการนโยบายได้มอบหมายให้พวกผมไปทำงานในชั้นอนุกรรมการ ซึ่งเราต้องมีหน้าที่ในการไปศึกษาทุกความเป็นไปได้ ต้องไปค้นหาว่ามันมีตัวเลือกอะไรให้กับทางคณะกรรมการนโยบายในการเดินหน้าบ้าง พวกผมไม่ได้ปิดประตูใดๆ เลย เราคงไม่สามารถเดินเข้าสู่ที่ประชุมพร้อมกับจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นทางซ้ายทางเดียวหรือทางขวาทางเดียว เราเปิดกว้างให้ทุกคนได้นำเสนอทุกทางเลือกที่มันเป็นไปได้ แล้วเราก็รับฟังพร้อมกับนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายในตัวเลือกที่ดีที่สุด

สุดท้ายอำนาจการเดินหน้าอยู่ที่คณะกรรมการนโยบาย นอกจากท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง DES กระทรวงมหาดไทย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยงานทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒน์ อยู่ในคณะกรรมการทั้งหมด

ทุกคนได้ให้ความเห็นอย่างเปิดกว้าง มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างจริงจัง นโยบายนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นแม้เราจะยังไม่ได้เดินหน้ามอบเงินแก่พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เรารับฟังและพร้อมชี้แจง เรามีหน้าที่ในการชี้แจงทำความเข้าใจต่อข้อแนะนำต่างๆ รวมถึงปรับเปลี่ยนหากจำเป็นเพื่อให้กลไกทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายกับรัฐธรรมนูญ

”ขอความกรุณารอวันที่ 10 เมษายน จะมีความชัดเจนเพราะจะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต ชุดนโยบาย จากนั้นผมเชื่อมั่นว่ากลไกที่ออกมาจะสามารถรองรับการเดินหน้าให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ยังยืนยันว่าภายในปีนี้ ผมเชื่อว่ากลไกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเงิน เรื่องของรายละเอียดโครงการ รวมถึงเรื่องทางเทคนิค เช่น แอปพลิเคชัน จะมีความพร้อมที่จะเติมเงิน 10,000 บาท แก่พี่น้องประชาชนภายในไตรมาสสุดท้ายของปีรอฟังครับ อย่าเดา ยิ่งก่อให้เกิดความสับสน ขอท่านได้โปรดรอครับ”

Advertisement