โคราช ยกระดับ “เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” สู่สินค้าระดับโลก

127

business highlight online : 12 กุมภาพันธ์ 2566 โฆษกรัฐบาลเผย โคราช ยกระดับศักยภาพสินค้าเศรษฐกิจ GI “เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” สู่สินค้าระดับโลก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบถึงกิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือภาคีเครือข่าย (MOU) ในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สินค้าและบริการ GI “เครื่องปั้นดินเผา” ที่ผ่านมาและชื่นชมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยส่งเสริมสินค้าชุมชนให้เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เชื่อมั่นจะยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้

โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือภาคีเครือข่าย (MOU) ในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สินค้าและบริการ GI “เครื่องปั้นดินเผา” ที่สำเร็จแล้วนั้น จะส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ซึ่งจะรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค และวิถีชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งจะสนับสนุนภาคการผลิต และการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนสู่ระดับภูมิภาค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสุดท้ายประโยชน์จะเกิดที่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย และสร้างรายได้มวลรวมที่เพิ่มมากขึ้นให้กับจังหวัดนครราชสีมา

“นายกรัฐมนตรีชื่นชม และขอบคุณการทำงานของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างรายได้ และการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ สิ่งเหล่านี้จะต่อยอดไปที่การพัฒนาชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นไปตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในทุกพื้นที่จะสามารถต่อยอดเศรษฐกิจจากของดีในชุมชนได้ ขอให้กำลังใจทุกชุมชน ซึ่งสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของชุมชนที่ประสบความสำเร็จแล้วได้” นายอนุชา กล่าว

Advertisement